header

Persbericht VAC adviseert over wonen en zorg

Adviescommissies Wonen adviseren over wonen en zorg
Woningen getoetst op geschiktheid voor mensen met hulpmiddel en zorg


Zijn nieuwe of gerenoveerde woningen en woongebouwen in uw gemeente geschikt voor mensen die zorg behoeven? Is het toilet rolstoeltoegankelijk en is er wel plaats voor scootmobielen? Adviescommissies Wonen kunnen bouwende partijen als projectontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten adviseren over wonen en zorg. Dit doen zij aan de hand van de vernieuwde Gebruikerstoets Wonen "Van Zelfstandig tot Zorg"! 

Geschikt voor hulpmiddel of zorg?
Wanneer een Adviescommissie Wonen een advies uitbrengt op het gebied van wonen en zorg controleert zij of de woning, het woongebouw of de -omgeving geschikt is voor mensen met een hulpmiddel (rolstoel, rollator of scootmobiel). Ook kijkt de commissie of er zorg verleend kan worden in de woning. Is er bijvoorbeeld voldoende ruimte in de slaapkamer voor een tillift om hulpbehoevenden in en uit bed te tillen? Op gestructureerde wijze bekijkt een adviescommissie met behulp van de gebruikerstoets de omgeving, het woongebouw en de woning zelf. Alle aspecten komen zo aan bod: bijvoorbeeld parkeergelegenheid, bestrating en routes, maar ook liften, galerijen, toegangsdeuren, balkons en de diverse verblijfruimtes. 

Domotica
Daarnaast kunnen adviescommissies woningen en woongebouwen ook toetsen op de nieuwste domotica-toepassingen. Bijvoorbeeld: gaat het licht automatisch aan als iemand uit bed stapt, kan de voordeur geopend worden met behulp van een afstandsbediening of schakelt het fornuis vanzelf uit als de pannen van het vuur zijn?

Noodzakelijk
Uit de dagelijkse praktijk blijkt dat het absoluut noodzakelijk is om te kijken naar de geschiktheid van woningen voor mensen met een hulpmiddel of zorgbehoefte. Zo komt het regelmatig voor dat woongebouwen voor senioren worden gebouwd met liften, waar geen brancard in past.