header

Rookmelders

Rondom het plaatsen van rookmelders is veel verwarring. Waar moet je een rookmelder plaatsen en waar niet?En wanneer moeten rookmelders doorgekoppeld zijn?

Bouwregelgeving
Rookmelders zijn apparaten die in staat zijn rook en dus brand te ontdekken. Zij laten dan een luid alarmsignaal horen.’s Nachts is een rookmelder onmisbaar, omdat het reukvermogen tijdens de slaap veel minder is. Volgens het Bouwbesluit moeten rookmelder goedgekeurde
(EN14604/KOMO) optische melders zijn op 220V(op het lichtnet aangesloten) met een noodstroomvoorziening(batterij backup) die minimaal 72 uur werkt bij stroomuitval.

Waar plaats je rookmelders?
Rookmelders kunnen het beste in verkeersruimten (zoals de hal) worden geplaatst, in principe 50 cm van de muur af. Bij een woning met één bouwlaag (bungalow,appartement) is één rookmelder in de meeste gevallen voldoende. Bij een woning met meerdere bouwlagen moet er op iedere verdieping één melder geplaatst worden. Bij voorkeur bovenaan de trap tegen het plafond op de slaapverdieping. Plaats rookmelders bij voorkeur niet in de badkamer.

Bron: Woonkwaliteit,mei/juni 2010,Stichting VACpunt Wonen