header

Knelpunten top 5 woonomgeving

1. Parkeren 
Er zijn onvoldoende parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers in de directe woonomgeving. Vooral parkeerplaatsen voor gehandicapten zijn er vaak helemaal niet van veel te weinig. Wanneer deze later aangelegd worden, gaat dit ten koste van de reguliere parkeerplaatsen waar er vaak al te weinig van zijn. Ook voor het stallen van fietsen biedt de woonomgeving vaak te weinig mogelijkheden. 

2.Toegankelijkheid / bereikbaarheid 
De toegankelijkheid van de woonomgeving is niet altijd optimaal. Vooral voor gehandicapten kan het een hele klus zijn om ergens te komen. Dit komt vooral door obstakels als te steile van de gladde hellingbanen, hoogteverschillen in het trottoir van het ontbreken van blindengeleidestroken. Naast de toegankelijkheid vormt ook de bereikbaarheid van de woonomgeving een probleem: vooral voor hulpdiensten is vaak niet genoeg ruimte gemaakt om bv bij de hoofdingang van een woongebouw te komen.

3. Veiligheid (verkeers-fysieke en sociale veiligheid) 
De veiligheid van de woonomgeving, vooral de verkeersveiligheid, veroorzaakt een probleem. Het zijn vooral de fietsers en de voetgangers waarvoor de verkeersveiligheid verbeterd kan worden. Het ontbreken van goede verlichting en duidelijk aangegeven oversteekplaatsen zijn hier voorbeelden van. Het heeft geen zicht op de binnentuin en blinde zijgevels zorgen voor verminderde sociale veiligheid in de woonomgeving.

4. Afval 
Het missen van duidelijke plekken om het afval weg te gooien in de woonomgeving vraagt ​​om meer aandacht. Ook wordt er vaak in het ontwerp geen aparte plek ingeruimd voor de meerdere kliko's per woning; deze staan ​​vaak uit noodzaak in de voortuin van de woningen, wat het aanzicht ontsiert.

5. Voorzieningen 
Er zijn vaak nog onvoldoende voorzieningen in de woonomgeving aanwezig. Zeker met het langer thuis wonen en het levensloopbestendig maken van de wijk is de aanwezigheid van geschikte voorzieningen gewenst. Ook worden stukken groen van speelvelden in volgebouwde gemeenten gebruikt als injectidingslocatie om nieuwe woningen te bouwen.

VACpunt Wonen